POLITICA PRIVIND SIGURANŢA, CALITATEA ŞI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Calitatea Plasgad , siguranţa mediului şi cea ocupațională și politica managementului sănătății.
Politica societăţii Plasgad este de a acționa în direcția prosperității economice și a afacerilor, asigurând în același timp sănătatea și siguranța angajaților, prevenirea poluării mediului, a rănirii fizice și a compromiterii sănătăţii , oferind în același timp clienților produse de calitate cu scopul de a îndeplini obiectivele companiei.

1. Excelenţa şi îmbunătăţirea constantă a sistemelor de management ale calităţii, mediului şi siguranţei sunt printre pietrele de temelie ale Companiei, iar pentru realizarea cele de mai sus, compania stabileşte procese, metode si instrumente de lucru controlate. Compania dezvoltă şi implementează tehnologii avansate, folosite de angajați calificaţi.
2. Compania se obligă să respecte legea și alte cerințe aplicabile pe care le-a întreprins cu privire la produsele și serviciile sale și în ceea ce privește domeniile de calitate, siguranță și mediu.
3. Compania încurajează angajații săi să ofere sugestii și idei privind îmbunătățirea calității, mediului și siguranței în diferite domenii și depune eforturi pentru a-și extinde gradul de conștientizare a angajaților cu privire la aceste lucruri , prin instruire și informare.

 

4. Pentru a-și îndeplini obiectivele, Compania își supraveghează operațiunile în conformitate cu instrucțiunile de lucru, metodele, procedurile și standardele stabilite, precum și cu cerințele clientului și ale părților interesate.
5. Managementul companiei se angajează să protejeze mediul prin folosirea prudentă a resurselor și îmbunătățirea performanței mediului.
6. Această politică oferă un cadru pentru stabilirea obiectivelor de calitate, de mediu și de siguranță; pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale și pentru managementul sănătății și siguranței, luând în considerare legile, reglementările, cerințele clienților și alte cerințe.

 

CEO/Director General al companiei Plasgad,
Rami Levy