משטחי פלסטיק

גודל
1200X800X150
מ"מ
47.2X31.5X5.9
in
משקל
12
ק"ג
26.46
lbs
עומס דינמי
1,000
ק"ג
2,204
lbs
עומס סטטי
4,000
ק"ג
8,818
lbs
מידוף
750
ק"ג
1,968
lbs
גודל
1100X1100X157
מ"מ
43.3X43.3X6.1
in
משקל
12.5
ק"ג
5.6
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
450
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
1350
lbs
מידוף
500
ק"ג
225
lbs
גודל
1200X1000X150
מ"מ
47.2X31.5X5.9
in
משקל
16.5
ק"ג
36.38
lbs
עומס דינמי
1,000
ק"ג
2,204
lbs
עומס סטטי
4,000
ק"ג
8,818
lbs
מידוף
750
ק"ג
1,968
lbs
גודל
1219X1016X130
מ"מ
48X40X5.1
in
משקל
5.2
ק"ג
11.4
lbs
עומס דינמי
750
ק"ג
1650
lbs
עומס סטטי
1500
ק"ג
3300
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X130
מ"מ
47.2X31.5X5.11
in
משקל
4.5
ק"ג
9.9
lbs
עומס דינמי
900
ק"ג
1984
lbs
עומס סטטי
1800
ק"ג
3968
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X162
מ"מ
47.24X31.49X6.30
in
משקל
11.16
ק"ג
24.6
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6613.8
lbs
מידוף
500
ק"ג
1102
lbs
גודל
1200X1000X162
מ"מ
47.24X39.37X6.30
in
משקל
14.46
ק"ג
31.87
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6613.8
lbs
מידוף
500
ק"ג
1102
lbs
גודל
1200X1000X150
מ"מ
47.24X39.37X5.90
in
משקל
10.8
ק"ג
21.81
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6613.8
lbs
מידוף
500
ק"ג
1102
lbs
גודל
1200X800X150
מ"מ
47.24X31.49X5.90
in
משקל
8.5
ק"ג
18.74
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6613.8
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X152
מ"מ
48X40X6
in
משקל
8.2
ק"ג
18.08
lbs
עומס דינמי
1350
ק"ג
3000
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6600
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
הזמן
PG110cs Plus
גודל
1200X1000X142
מ"מ
47.24X39.37X5.59
in
משקל
9.1
ק"ג
20.05
lbs
עומס דינמי
1200
ק"ג
2646
lbs
עומס סטטי
2000
ק"ג
4410
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
הזמן
PG110s Plus
גודל
1200X1000X142
מ"מ
47.24X39.37X5.59
in
משקל
7.8
ק"ג
17.19
lbs
עומס דינמי
1200
ק"ג
2646
lbs
עומס סטטי
2000
ק"ג
4410
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
הזמן
PG110C Plus
גודל
1200X1000X132
מ"מ
47.24X39.37X5.2
in
משקל
7.1
ק"ג
15.6
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2205
lbs
עומס סטטי
1800
ק"ג
3984
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X132
מ"מ
47.24X39.37X5.2
in
משקל
5.8
ק"ג
12.7
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2205
lbs
עומס סטטי
1800
ק"ג
3984
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
800X600X134
מ"מ
31.50X23.62X5.27
in
משקל
2.5
ק"ג
5.51
lbs
עומס דינמי
500
ק"ג
1102
lbs
עומס סטטי
1000
ק"ג
2204
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1100X1100X145
מ"מ
43.3X43.3X5.7
in
משקל
9.3
ק"ג
20.5
lbs
עומס דינמי
1200
ק"ג
2645
lbs
עומס סטטי
2500
ק"ג
5511
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X145
מ"מ
47.2X31.4X5.7
in
משקל
8.1
ק"ג
17.8
lbs
עומס דינמי
1200
ק"ג
2645
lbs
עומס סטטי
2500
ק"ג
5511
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X145
מ"מ
47.2X39.3X5.7
in
משקל
9.3
ק"ג
20.5
lbs
עומס דינמי
1200
ק"ג
2645
lbs
עומס סטטי
2500
ק"ג
5511
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X140
מ"מ
47.2X39.3X5.51
in
משקל
17.15
ק"ג
37.8
lbs
עומס דינמי
1500
ק"ג
3306
lbs
עומס סטטי
4000
ק"ג
8818
lbs
מידוף
1000
ק"ג
2204
lbs
גודל
1200X1000X135
מ"מ
47.24X39.37X5.51
in
משקל
7
ק"ג
15.43
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
2500
ק"ג
5511
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X150
מ"מ
47.24X39.37X5.90
in
משקל
10.7
ק"ג
23.58
lbs
עומס דינמי
1750
ק"ג
3858
lbs
עומס סטטי
3200
ק"ג
7054
lbs
מידוף
500
ק"ג
1102.5
lbs
גודל
1200X1000X140
מ"מ
47.24X39.37X5.51
in
משקל
16.1
ק"ג
35.49
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
4000
ק"ג
8816
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X160
מ"מ
47.24X39.37X6.30
in
משקל
23
ק"ג
50.7
lbs
עומס דינמי
2000
ק"ג
4408
lbs
עומס סטטי
7500
ק"ג
16530
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X1000X135
מ"מ
47.24X39.37X6.30
in
משקל
8.55
ק"ג
18.8
lbs
עומס דינמי
600/750
ק"ג
1322/1653
lbs
עומס סטטי
2000
ק"ג
4408
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X135
מ"מ
46.77X31.49X5.31
in
משקל
6
ק"ג
13.22
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
2500
ק"ג
5510
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X140
מ"מ
46.77X31.49X5.51
in
משקל
8.1
ק"ג
7.85
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
2000
ק"ג
4408
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X150
מ"מ
46.77X31.49X5.90
in
משקל
12.1
ק"ג
26.67
lbs
עומס דינמי
1300
ק"ג
2866
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6612
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X140
מ"מ
46.77X31.49X5.51
in
משקל
12.1
ק"ג
26.67
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6612
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs
גודל
1200X800X150
מ"מ
46.77X31.49X5.51
in
משקל
13.7
ק"ג
30.2
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
3000
ק"ג
6612
lbs
מידוף
500
ק"ג
1102
lbs
גודל
1100X1100X135
מ"מ
43.44X43.44X5.51
in
משקל
7
ק"ג
51.4
lbs
עומס דינמי
1000
ק"ג
2204
lbs
עומס סטטי
2000
ק"ג
4408
lbs
מידוף
---
ק"ג
---
lbs

Download catalog button (he)