סדרת ארגזים מתקפלים

סדרת ארגזים מתקפלים

סדרת ארגזים מתקפלים בשלוש מידות, עם מנגנון נעילה אקטיבי. תוכננה במיוחד לשינוע תוצרת חקלאית.