סיפורה של חברת פלסגד התורמת לקהילה ולסביבה

סיפורה של חברת פלסגד התורמת לקהילה ולסביבה

עכשיו באתר התאחדות התעשיינים, סיפורה של חברת פלסגד התורמת לקהילה ולסביבה.http://www.israel-industry-north.org.il/page_15174