Meet the team

Naor Ben-Ami

Naor Ben-Ami

CFO
Daniel Lahayani Zruia

Daniel Lahayani Zruia

Accountant
Karin Shlomo

Karin Shlomo

Accountant